Linbering Tekniği ile Bale Jimnastiği

Klasik bale dansçısında büyük kaslar oluşturmadan elastikiyeti ve bedensel gücü arttırmaya yönelik çalışmalardır. Yer barı ve ısınma hareketlerinin bütününden oluşan linbering tekniği ve bale jimnastiği;

1- Dansçının güç merkezi olan karın ve sırt kaslarını hedefleyerek bale egzersizlerinin doğru şekilde sunulması için gereken gücü ve kontrolü geliştirir.
2- Bale tekniğindeki esas olan kasları geliştirir ve uzatır.
3- Farklı kas gruplarını birlikte çalıştırır.
4- Dansçının performansını engelleyecek uyumsuzlukları ve dengesizlikleri keşfeder ve düzeltir.
5- Klasik bale öğrencisinde büyümeye bağlı olarak oluşan dengesizlikleri giderir.
6- Güçlü tarafın güçsüz tarafı desteklemesini engeller.
7- Dansçının tekniğini geliştirir, gücünü ve turnout’unu arttırır, bedenini uzatır.

Sahne üzerinde sağlam duruş, rahatlık ve uçarcasına dans edebilme yetisinin kaynaklarından biri olan Linbering tekniği, 80 yıldır, George Balanchine, Martha Graham gibi değerli dansçı ve koreograflar tarafından yardımcı nitelikte kullanılmaktadır.

Dansçılar için son derece yararlı olan bu çalışmalar, Balanchine Tekniğiyle iç içedir ve bu teknikle çalışan öğrenciler için özellikle gereklidir. Kurumumuzda öğrencilerimize Temel Eğitim Seviyesinden(Grade 1) itibaren derslerin başlangıç yapısını oluşturmakta olan Linbering Tekniği derslerine katılım mecburidir.