Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Funda Aygil Bale ve Müzik Okulu 2008 yılında eğitime başlamıştır.

Bale Eğitiminde, uluslarası bir eğitim sistemi olan Royal Academy of Dance (RAD) müfredatı ile  Balanchine Tekniğini yoğurarak eğitim veren tek kurum olma özelliğini taşımaktadır.

Kurumumuz müzik  eğitiminde  MEB ile birlikte yine uluslarası bir sistem olan The Associated Board Of  The Royal School of Musıc  (ABRSM) müfredatı doğrultusunda deneyimli öğretmenler eşliğinde oluşturduğumuz bir yapı içinde öğrencilerini yetiştirmektedir.

SANAT= Sevgi, Disiplin, Azim

Verilen eğitimden öğrencinin hakkını alabilmesi sanat üçgeninin her köşesinde emek harcaması ile doğru orantılır. Bu bilgi ve tecrübenin ışığında eğitim vermek ise bizim görevimizdir.

GİTAR

Home  /  GİTAR

Gitar Dersleri

Klasik gitar, tıpkı piyano gibi ezgilerin çok sesli düzenlemelerle bestelendiği parçalardan oluşan zengin bir repertuvara sahiptir. Çok sesli çalınmasından kaynaklı olarak özel bir tekniği vardır. Bu teknik Klasik Gitar Tekniği olarak bilinir.

Bunun dışında varolan bir ezgiye veya şarkı söyleyen bir insana sadece akorlarla eşlik edilen teknik ise Pop Gitar Tekniği olarak adlandırılır. Pop Gitar Tekniği ile her tarz şarkıya eşlik edilir. Ancak üslup, teknik ve enstrüman farklılığından dolayı rock, jazz, blues, bas gitar gibi ayrı kategorilerle karıştırılmamalıdır.

Klasik Gitar eğitimi alan ve tekniğini müzik bilgisiyle birlikte oturtan herkes yukarıda saydığımız farklı kategorilerdeki gitar tekniklerini kolaylıkla kavrar. Ancak o teknikler için Klasik Gitarla başlamak zorunlu değildir.

Pop Gitar Tekniği içinse hem el yatkınlığının hem de müzikal ifadelerin oluşması için Klasik Gitar Tekniği ile başlamayı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Klasik Gitar derslerinde Avrupa ve Güney Amerika ekollerinin metotları ve etütleriyle başlayıp buralardaki zengin repertuvarı öğreniyoruz. Barok, Klasik ve Romantik dönem eserlerin gitar uyarlamaları ve 19-20. yy klasik gitar besteleri bu repertuvarın ana gövdesini oluşturur.

Gitar Dersleri

Başlangıç yaşı çocukta aranılan bazı gelişimsel özelliklere (el ve parmaklarda kuvvet, ince motor gelişimi, gitarı kavrayabilecek vücut yapısı gibi…)ve  eğitim kurumunun kabul ettiği ekole ve/veya öğreticinin yaklaşımına göre değişiklik gösterir.. Tüm bunlara makul bir bilişsel seviyeyi de eklemek gereklidir.